BruTaal,

Vanmorgen zat ik in mijn neus te friemelen toen plotseling buiten een zandkorrel zich begon te bemoeien met de aarde onder zich. Ik moest lachen het wilde zich niet laten bestralen door de zonnestralen, het kon daardoor een andere geur krijgen. Een rottend organische fragment van de eik boven het korreltje was zich aan het korreltje gaan hechten en belaste het daardoor met een ondoordringbare geur van compostering. Maar het eikenfragment kon zich niet afwenden van deze situatie doordat het geen handen en voeten had, het kon er enkel maar zijn. Het zandkorreltje kon niets maar was wel iets, het had geen leven maar wel een kans, een kans om dieper de grond in te zakken al was dit maar door het extra gewicht van het eiken frummeltje .


Tja wat is taal, het is een middel om gedachten en gevoelens uit te drukken, het belang van taal ligt in het communiceren, louter hiervoor is het door vele decennia heen ontwikkeld. Het belang van de taal ligt niet in de juiste schrijfwijze maar in de techniek anderen duidelijk te maken wat men bedoelt. Het is dan ook verontrustend te zien dat een persoon vaak meer beoordeeld wordt op zijn gebruik van de taal dan de inhoud van zijn of haar verhaal. Mensen die taal dan ook zien als wedstrijd, zijn niet bij machte het begrip taal juist te vertalen.

 

Geef een reactie